top of page

 Systeemtherapie/thuisbegeleiding gezin

U kunt zich aanmelden bij Lily of doorverwijzen bij:​

 • Bij  aanvraag of vraag rond herstel tussen kind-ouder(s) contacten (herstelbemiddeling/ contactfacilitator)

 • Bij moeilijkheden van verwerking bij een uithuisplaatsing

 • Bemiddeling of vraag tot bemiddeling omtrent een conflict of ouderschapsovereenkomstWeglopen

 • Bij moeilijkheden tussen ouders onderling bij een breuk

 • De Familierechtbank

 • De Jeugdrechtbank

 • Herstel tussen grootouder(s) en kleinkinderen ( herstelbemiddeling/ contactfacilitator)

 • Moeilijke communicatie rond het betreffende het kind(eren)

 • Opvoedingsondersteuning

 • Oudercoördinator ivm uitwerken van een ouderschapsovereenkomst

 • Thuisbegeleiding

 • Weglopen

 • .....................................

Tarieven:​

Een  sessie kost €70 (ouders/kind) (55 min direct contact)

In sommige gevallen heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Ik bekijk graag samen met u waar u recht op heeft.

 

Bespreekbaar: 

 • Is er een financieel probleem dan zoeken we een oplossing 

 • Ik werk ook samen met OCMW, budgetbegeleiders, schuldbemiddelaars, bewindvoerders, CAW,........

Betalingsmogelijkheden:

Cash, Factuur, cash, overschrijving, bank app

bij Lily ook alle betaalkaarten

Annulatiebeleid:

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht. Paketten worden niet terugbetaald.

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page