top of page

Ge-Koppelde begeleiding

Binnen onze praktijk en begeleidingen merken we dat het soms nodig is om naast een

koppel- of gezinstraject ook een individueel traject te starten.

 

Het kan ook helpend zijn om naast een individueeltraject ook een koppel- of gezinstraject aan te gaan.

Soms gaat iemand in individuele begeleiding en weet de rest van het gezin niet waar in de sessie aangewerkt wordt. En kijkt men van de zijlijn toe. Zo kan men gedrag zien veranderen en dit niet begrijpen. Dit kan invloed hebben op iedereen binnen een gezin. 

Wanneer dit het geval is (en er meerdere vormen van begeleiding gecombineerd worden) is het belangrijk dat beide begeleidingen op hetzelfde spoor werken en afgestemd zijn.

 

Als er een ge-koppelde  begeleiding wordt opgestart, wil dat zeggen dat een van jullie individueel bij Lily of een andere therapeut/ coach in begeleiding gaat en jullie ook samen naar de andere therapeut-/ coach gaan.

 

Julie geven hierbij toestemming dat Lily en de andere therapeut wekelijks overleggen over jullie traject om ervoor te zorgen dat jullie de beste vooruitgang maken.

 

Om deze ge-koppelde begeleiding goed te laten werken, is het soms raadzaam om samen te zitten.  

 

Wanneer jullie bij het starten van het traject al weten dat jullie een ge-koppel-de begeleiding willen aangaan, zal dit bij het intakegesprek uitvoerig besproken worden.

Wanneer gaandeweg beslist wordt om over te schakelen naar een ge-koppelde begeleiding kan dit ten alle tijden opgestart worden. Zo kan ook in kaart gebracht worden wie, wat doet.

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page