top of page

Intervisie voor groepen

 • Werk jij elke dag met hart en ziel voor je patiënten/cliënten?​

 • Geef jij elke dag het beste van jezelf en zelfs meer?

 • Heb je na een afspraak amper reflectie tijd?

 • Twijfel je soms wel eens of je je werk wel op de goede manier doet?

 • Raakt die ene patiënt/ cliënt telkens weer een gevoelige snaar?

 • Triggert een bepaald type cliënt je steeds weer?

 • Hoe zorg je er voor dat je batterij steeds weer opgeladen is?

 
Doelgroep:
(Thuis)verpleegkundigen, kinesisten, logopedisten, vroedvrouwen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastoraal werkers, artsen, opvoeders, thuiszorgbegeleiders, … die werken op zelfstandige basis of in loondienst.
 
Wat?
Een intervisiegroep is een plek waar je kan stilstaan bij aspecten die onderdeel uitmaken van je werk. Een casusbespreking met collega's belicht niet altijd deze aspecten, want dit kan gevoelig liggen.

Denk hierbij aan de impact van jouw werk op jou als persoon, op je functioneren en je mentaal welbevinden. Het gaat hem eerder wat een bepaalde situatie bij jou teweegbrengt en niet zo zeer hoe je een bepaalde situatie het beste aanpakt.  Door hierover in interactie te gaan met andere zorgverleners en onder deskundige begeleiding van een psycholoog, bemiddelaar, communicatie facilitator ga je aan de slag met eigen thema’s en valkuilen.

Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Hoe zorg ik  voor mezelf en tegelijk voor anderen?

 • Hoe bewaak en geef ik mijn grenzen aan?

 • Hoe blijf ik dit werk met plezier doen?

 • Hoe komt hat dat die ene cliënt/patiënt me steeds weer weet te raken?

 • Hoe ga ik om met prijszetting, concurrentie en werktijden, gezin?


Troeven van de intervisiegroep:

 • Preventie voor burn-out en depressie

 • Peersupport: uitwisseling met andere zorgverleners, feedback geven en ontvangen op een respectvolle manier, ondersteuning van de groep bij het doorlopen van jouw eigen proces

 • Persoonlijke en professionele groei

 
Praktisch:
We komen samen in een vast groepje van max. 8 zorgverleners + 2 begeleidende zorgaanbieders.

Er zijn 4 bijeenkomsten. Elke bijeenkomsten duurt 1,5 uur. We verwachten dat iedereen op elke bijeenkomst aanwezig is.

Aan alle deelnemers vragen we bereidwilligheid om  bij jezelf en je functioneren stil te staan.

Uitwisseling met de andere zorgverleners/hulpverleners in de groep is noodzakelijk voor het welslagen van deze intervisie. Wat in de groep gedeeld wordt, blijft in de groep en mag niet besproken worden met derden (groepsgeheim).

Data en kostprijs:

Na inschrijven wordt de data bepaald.

Er kan ook voor groepen / organisaties een programma uitgewerkt worden.
Kostprijs voor deze 2 sessies bedraagt 65 euro in totaal per deelnemer. Factuur mogelijk.

Locatie:
​De groepssessies gaan door in Groepspraktijk Ander Perspectief.

Meer info: 
Voor inlichtingen of inschrijving kan je contact opnemen met Lily Schelfhaut 0492/10.47.18

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page