top of page

Individuele therapie en diagnostiek voor kinderen, jongeren, volwassenen 

Individuele therapie kan je op elk ogenblik starten als je daar nood toe aan hebt. Soms zit je al een hele tijd te twijfelen of je dit zou starten, contact zou opnemen.

Door middel van gesprek zoekt de cliënt samen met de therapeut naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, naar inzichten, analyses, verwoording van emoties enzo.

Als buitenstaander heb je een andere kijk op de zaak en kan het stellen van gerichte vragen verheldering teweeg brengen. Een luisterend oor, feedback krijgen en erkenning krijgen werkt erg heilzaam.Onverdeelde aandacht en onvoorwaardelijke acceptatie werkt stimulerend waardoor je je alles bespreekbaar is en wordt. 

 • Aanpassingsproblemen

 • Adoptie: in de ruimste zin: afstandsmoeder/-vader, adoptiekind, adoptieouder(s)

 • Afhankelijkheid van middelen

 • Anders te communiceren

 • Angsten, fobieën, paniekaanvallen en onrust

 • Daderschap

 • Daten online

 • Dementie/ Alzheimer

 • Diagnostiek

 • Een partner met een verslavingsproblematiek

 • Emotie Regulatie Stoornis

 • Gezond en ongezond gedrag

 • Hechtingsproblemen

 • Identiteitsproblematiek

 • Kinderverstoting

 • Laag zelfbeeld/ zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld

 • Moeilijkheden ten gevolge van een ontwikkelingsstoornis (ADHD & ASS)

 • Ouderverstoting

 • Parentificatie

 • Partner van een Alcoholverslaafde

 • Perfectionisme

 • Problemen die voortvloeien uit de vroegere opvoeding en weerslag hebben op uw Zijn, relatie,.....

 • Psychose

 • Relaxatietraining/mindfulness

 • Sociale vaardigheid

 • Stress en spanning

 • Suïcidale-/ zelfmoord gedachten

 • Verlieservaring en rouwverwerking (in de ruimste zin: ook bij beëindigen relatie, echtscheiding, aanvaarding ziekte,..,...)

 • Verstoord zelfbeeld, verminderd (zelf)vertrouwen, faalangst

 • Verwerking rond uithuisplaatsing of adoptie afstand

 • Vragen, verwerkingsproblemeing, coping rond IVF; ICSI,....

 • Wie ben ik?

 • Zijns vragen, Existentiële vragen 

 • Vragen rond LEIFPLAN

 • Verwerking van een breuk

 • Vragen rond de biologische ouders (identiteit & herkomst)

 • Verschil in omgang met externe problemen:

  • Het verlies van een kind

  • Echtscheiding

  • Werkloosheid

  • Een kind met gedragsproblemen

  • .......

 • Evenredigheid en wederkerigheid in een relatie hoe zit dat juist?

 • Destructieve relatie:

  • Intrafamiliaal geweld: 

   • Iedere vorm van fysiek-,  seksueel-, psychisch- of economisch geweld / misbruik tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd, geslacht, gender.

   • Oudermishandeling/ouderverwaarlozing

   • Kindermishandeling/-verwaarlozing

   • .............

Werkwijze:

Doordat elk contact/ hulpvraag/ doelstellingen anders verloopt, is het onmogelijk om op voorhand te bepalen hoeveel sessies nodig zijn.

Voor sommige mensen zijn een aantal sessies, voldoende, anderen hebben baat met een langdurige begeleiding.

We bekijken in overleg met elkaar bij wie uw hulpvraag het beste aansluit bij de expertise van ons beiden.

Tarieven:

 • Individueel gesprekken :

€65 (50min.)

Athina biedt geen ELP aan.

 In sommige gevallen heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Ik bekijk graag samen met u waar u recht op heeft.

Bespreekbaar: 

 • Is er een financieel probleem dan zoeken we een oplossing 

 • Ik werk ook samen met OCMW, budgetbegeleiders, schuldbemiddelaars, bewindvoerders, CAW,........

Betalingsmogelijkheden:

Cash, Factuur, cash, overschrijving, bank app

bij Lily ook alle betaalkaarten

Specialisaties: 

Annulatie van afspraken:

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht. Paketten worden niet terugbetaald.

Je kan bij Lily terecht of doorverwijzen bij:

Persoonlijk:

bottom of page