top of page

Is directe communicatie hetzelfde als passief-agressief, of assertieve communicatie?


Neen, er zijn duidelijke verschillen. Een voorbeeld van passief – agressieve communicatie is: De afwas is nog niet gedaan, en je doet hem vervolgens zelf. Of je bent vriendelijk tegen iemand, terwijl je het faket en er een ondertoon kan onderklinken.

Directe communicatie is overdracht van informatie die mondeling of via berichten gebeurt en onmiddellijk blootlegt wat ietmand in het bijzonder denkt en/ of voelt. Het gebeurt op het moment zelf dat iets wordt gedaan, benoemt, of als er een bericht/mail binnenkomt. Geen weken later, zodat het kan sudderen.


Iedereen die meedoet aan de conversatie of deze kan zien/horen hebben direct alle gegevens en eerlijkheid, dit is de basis van directe communicatie. Op deze wijze kan je direct blootleggen wat de informatie met je doet zonder iets te verbergen, het zorgt voor openheid. Dit wordt ook in een goede micro-communicatie tussen personen en in een bedrijf gedaan. Het is de perfecte communicatie omdat het onmiddellijk in het moment gebeurt zonder aanvallend, kleinerend te zijn of achterklap in de hand te werken. Iedereen kan immers meevolgen. Er is continue feedback. Sociale psychologie oa vindt dit meestal een uitstekende vorm van communicatie. Je legt immers problemen bloot en gaat deze niet uit de weg. Wat de andere partij ermee doet is iets anders. Immers, als er geen vloeiende communicatie is blijft er informatie verborgen. Betrokken partijen zijn niet op de hoogte van informatie en dit kan een verkeerde perceptie geven.


Kenmerken van directe communicatie:

1. Eerlijkheid: echte, waarheidsgetrouwe informatie, verlangens, gevoelens, bezorgdheden, wensen worden geuit door vanuit zichzelf te praten in het hier en nu. Je bespaart veel tijd, je moet niets steeds alles verpakken, aankleden, bang zijn om iemand op de tenen te trappen, want het is echter gebaseerd op eerlijkheid vanuit je jezelf, gevoel, wensen, behoeftenà Ik boodschap.

2. De gevoelens van anderen hebben geen prioriteit: Je spreekt vanuit jezelf. Dit kan zijn wat maakt dat sommige mensen die bv. Sub-assertief op passief-agressief zijn, of roddelen en dus indirect communiceren, deze vorm van communiceren niet verdragen.

3. De gesprekspartners moeten overeenkomen: iedereen die op dergelijke communicatievorm reageert moet in 1 lijn zijn. Als iemand gegevens verbergt, is het onwaarschijnlijk dat deze effectief kan zijn. Dan heeft de persoon(nen) die direct communiceren, ook niet alle informatie ter beschikking.

4. Je ziet overal mogelijkheden in: door in eerlijkheid te communiceren creëer je mogelijkheden, anderen kennen het issue, en kunnen zo ook oplossingen bedenken. Het geeft opties tot meedenken, en resultaten. Alles is onderhandelbaar. Je begrijpt dat communicatie net daarom nodig is.

5. Je hebt het hart op de tong: en toch speel je niet op de man. Je kan perfect de dag nadien, welgemeend een goede dag zeggen. Het is immers niet op de persoon gespeeld, niet passief-agressief en ook niet beoordelend bedoeld.

6. Je bent niet gemakkelijk klein te krijgen: je bedenkt oplossingen en staat open voor dialoog. Je veroordeelt ook niet vlug anderen.

7. Je weet dat sommige mensen deze vorm van communiceren niet graag hebben of je kan zelf roddelaars heel vlug opmerken en er een aversie voor hebben.


24 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wanneer ben je klaar voor een baby als persoon/ koppel?

Eén van de grootste persoonlijke vraagstukken waar iedere (jong)volwassene voor komt te staan: Ben ik klaar voor een kind? En wanneer kun je spreken van klaar zijn voor een kind? Het kan zijn dat je o

Waarom vrouwen, mannen testen.

Evolutionaire theorie simpel uitgelegd waarom vrouwen mannen testen En hoe je met je ex hoort om te gaan als je een nieuwe relatie hebt. Duidelijk en goed communiceren voor de kinderen is prima. Er be

Hoe vindt je de juiste partner?? volgens Esther Perel

Als je je toekomstige partner zoekt en inschat of deze bij je past naargelang geld en status, doe je onrecht aan. Stop met het evalueren met personen, iemands aandacht te zoeken, stop potentiële partn

コメント


Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page