top of page

Creatieve Oplossingsgerichte Cognitieve Gedragspsychotherapie (COCGT)

Creatieve therapie past perfect binnen OCGT. Schrijftherapie is een kortdurende vorm van directieve, cognitief-gedragstherapeutische psychotherapie. Dit pas ik vooral toe bij traumatische ervaringen, PTSS, CPTSS, Parentificatie, trauma’s en burn-outklachten. Maar eigenlijk kun je dit ook integreren in diverse therapieën om de oorzaak van een bepaald probleem waar je tegen aanloopt te doorgronden en een ander perspectief te geven aan je ervaring, beleving, interpretaties en doelstellingen, toekomstperspectief. Het doel is immers de klachten sterk te laten afnemen of te laten verdwijnen.


Door te schrijven kan zelfinzicht worden ontwikkeld door de zelfreflecties en gedachtegangen die door het nadenken en schrijven in gang worden gezet. Zo worden ervaringen en emoties verwerkt. Uit onderzoek bij volwassenen is schrijftherapie even effectief gebleken als reguliere cognitieve gedragstherapie. Dit komt vooral door de confrontatie met het issue, en exposure technieken die worden toegepast. Het is narratieve therapie (vertelvorm) en dus overzichtelijk, terug leesbaar, en er zit structuur in. Schrijftherapie heeft nog een belangrijk voordeel: namelijk dat het verhaal van het trauma gedeeld kan worden met belangrijke anderen en anderen zo het slachtoffer haar/zijn reacties beter kunnen begrijpen en plaatsen.Dit is vooral ook de reden waar maakt dat COCGT niet als deprimerend wordt ervaren, er wordt steeds gekeken naar wat wel goed liep, wat je goed deed, wat je anders kan doen, vanuit de mogelijkheden bij iedereen aanwezig. Er wordt gewerkt met de aanwezige kwaliteiten, uitdagingen en gekeken en gedacht met termen als wat loopt wel goed, vertel eens, wat kan anders, nog beter, wat loopt er al goed,….. Holistisch kijken naar de gehele persoon en het systeem waar de persoon in leeft, werkt, functioneert is essentieel, welke hulpbronnen zijn wel/niet aanwezig. Waar is er versterking nodig. Versterking is iets anders dan hulp. Een cliënt is niet afhankelijk van een therapeut, een patiënt wel van een arts.


Ik zeg wel eens tegen mijn cliënten: Een goed gesprek met een therapeut hoeft geen ja-knikken te zijn, naar de mond praten, zoals soms vriendinnen doen in een brasserie met een Brusselse wafel/pannenkoek. Een goed therapeutisch gesprek is ook de cliënt doen stilstaan bij zichzelf, bij zijn/haar denken, gevoelens, handelen, uitspraken en handelen. Welke impact, verschil kan hij/ zij zelf maken om iets te veranderen in interactie of tot relatie tot anderen. Een goed therapeutisch gesprek is een gesprek dat iemand na het buitengaan nog steeds aan het denken zet en iets in gang zet. Een vorm van bewustwording, noem het maar.


Zestig procent van de cliënten is na de schrijftherapie geheel vrij van klachten, tachtig procent voelt zich na afloop beter. Combineer schrijftherapie met andere therapievormen en je begrijpt dat dit een therapeutisch proces op gang brengt. Dit past dus perfect binnen OCGT en therapeutisch van enorm belang is. Het kan in eerste instantie banaal klinken, maar er komt echt wel meer bij kijken. Het verkort wel het therapeutisch proces en meestal is dit dus een korte therapievorm.
21 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Neurodiversiteit en studeren Ons onderwijssysteem is gebaseerd op neurotypische mensen en dus Bottom-up. Neuro-divergente mensen werken beter met Top- Down. Dit komt omdat beiden hersenhelften ander

Ik ben een stevige aanhanger van Prof. Viktor E. Frankl die de logotherapie tot leven blies en dr. Nagy die de grondlegger was van de systeem- en contextuele therapie. Beiden zijn mijn grootste inspir

bottom of page