top of page

Eye-patching

Ons denkproces ontstaat als een synergie en integratie van activiteit in de linker- en rechterhersenhelft. De linkerhersenhelft is het logische, rationele, verbale, kritische, tijdgebonden denken dat achtereenvolgens verwerkt, zich richt op wat het herkent, uiteenvalt in kleinere delen, naar de details en verschillen kijkt en probeert te vereenvoudigen en te concluderen op basis van kleine stukjes informatie. Daarentegen bevat de rechterhersenhelft het intuïtieve, niet-rationele, non-verbale, huidige moment, analoge, metaforische, ruimtelijke, relatieve, creatieve, emotionele denken dat de sprongen van inzicht maakt, dingen verbindt, het geheel ziet en omvat, synthetiseert, het divergente vasthoudt en het gewone bewustzijn kan transcenderen.

 

De linkerhelft wordt soms gezien als de verdeel- en heers kijk, de rechterhelft als de hogere/spirituele kijk die ons verbonden houdt met een hogere realiteit. Beiden denkwijzen zijn belangrijk om effectief volwaardig te leven als mens. Dit komt overeen met oa. De Chinese filosofie en de meridianen in ons lichaam- de diepere energiebanen die overeenkomen met de psyche- die eindigen bij de ogen. Als we door de realiteit kijken rondom ons, vanuit het meta-denken gebruiken we beiden hersenhelften in evenwicht. In het onderwijs wordt vooral de linkerhersenhelft gebruikt en wordt deze vooral gestimuleerd door vanuit kleine deelaspecten naar het grotere geheel toe te werken(Bottom-up).

 

De linkerhersenhelft gebruikt vooral denkprocessen die afgestemd zijn op gewoonten, routines, structuren... Iemand die vooral de rechterhersenhelft gebruikt kan daardoor moeilijkheden ondervinden, ze kijken vanuit het grotere geheel naar de details toe (Top-down), kunnen beelddenkers zijn, of /en dyslexie, dysorthografie, dyscalculie hebben.

90% van wat je gisteren dacht, zul je vandaag denken- de inhoud is voortvloeiend uit denkprocessen die in onze kindertijd zijn vastgesteld. Ze concentreren vooral op wat er mis of potentieel bedreigend is, ze komen voort uit instinctieve overlevingsstrategieën die ontstaan zijn toen je als kind trauma’s ervaarde (onbewust)of situaties die je als bedreigend (onbewust) aanvoelde. Ik zet hier heel bewust (onbewust) bij in voorgaande zin. Dit omdat een kind nooit enige verantwoordelijkheid kan ten lastte gelegd worden, noch iets dat hem/ haar overkomt. De volwassene is steeds verantwoordelijkheid en dient in te staan voor de emotionele-, fysieke-, psychische integriteit van het kind.

 

Een kind kent niet alle rechten, en kan niet aansprakelijk worden gesteld om niet tijdig hulp te zoeken of een noodkreet te uiten. Onbewust voelt een kind aan dat er iets niet goed is, anderzijds kan of zal een kind een loyaliteitsconflict/ existentieel conflict ervaren als de ouder (verzorger/ familielid) het trauma of de bedreigende situatie in de hand werkt. Er is een bloedband of de persoon heeft verdienstelijke loyaliteit of beiden en het kind zit in een afhankelijke positie. En het kind draagt dit heel het leven met zich mee. Ofwel met de rugzak in de hand (onverwerkt) of op de rug(verwerkt).

 

Denkprocessen zijn de filters op externe prikkels die voortkomen uit de buitenwereld.

De denkprocessen die voortkomen uit trauma’s, overlevingsprocessen, bedreigingen de kindertijd veroorzaken vervorming, generalisatie wat voor verlies van informatie zorgt, de focus is soms niet objectief. Het gaat vanuit de eigen ervaringen en beleving: interne weergave van de werkelijkheid die misschien niet overeenkomt met wat bedoelt, gezegd, getoond wordt. Iemand kan zich focussen op het negatieve en goede intenties, woorden, gedragingen, complimenten niet horen. Op deze wijze wordt de realiteit en de intenties van anderen niet onderkend en is er gebrek aan erkenning voor leed en verdiensten tegenover anderen, wat voor conflicten/ spanningen kan zorgen.

 

Deze interne weergaven vanuit het eigen denken/ voelen, triggeren gedachten, emoties, gedragingen die dus vanuit de persoon worden gecreëerd. Deze gedachtegangen zorgen er niet alleen voor dat je je slecht, ongewaardeerd, ongehoord, niet gezien, voelt maar ook je mentale en emotionele toestand zet spanningen op je lichaam. Negatief denken dient geen enkel goed. Als je het leven blijft zien zoals je het altijd hebt gezien, zul je uit het leven blijven halen wat je altijd hebt gekregen. Totdat je je fundamentele denkprocessen verandert waardoor je vanuit andere gezichtspunten, vanuit anderen, vanuit het grotere geheel kunt zien. Dat niet iedereen weet wat je hebt ervaren, jouw trauma is, niet iedereen hier rekening mee kan of hoeft mee te houden. Dat anderen niet verantwoordelijk zijn voor jou gevoel en denken. Dat anderen niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor jou denken en handelen.

 

Daarom is het belangrijk om je destructieve, negatieve denken te remmen en hoe moeilijk ook, tegen je gevoel in te gaan. Het werken met een eyepatch in RET op het rechteroog op elk moment van negatieve gedachten vertraagt onmiddellijk de activiteit van de linkerhersenhelft waardoor het voor de hersenen onmogelijk wordt om de gedachten gaande te houden en zo de obsessie verminderen en cognitieve hersenbanen anders gaan werken en verbindingen leggen.

 

Mensen met

1. Obsessief negatief denken,

2. Depressie,

3. Chronische angst,

4. Dwangmatig handelingen/obsessies

5. Overmatig gebruik maken van de interne criticus,

6. Chronische vermoeidheid,

7. Overmatig middelen gebruik,

8. Psychosomatische

9. Woede

10.Frustraties

11.Seksuele frustraties

12.Trauma

13.…..

klachten kunnen hierbij geholpen zijn.

 

Een eyepatching kan ook gebruikt worden om de 2 hersenhelften in evenwicht te

brengen en het denken over heel het lichaam te verbeteren. Met één oogpatch vermindert de ene hersenhelft zijn activiteiten (gekruist functioneren hersenen). Deze onbalans zorgt ervoor dat het gegeven, de context rechtstreeks naar de hersenen van het onbedekte oog worden gevoerd. De andere hersenhelft onder het bedekte oog krijgt nu informatie vanuit de andere hersenhelft, het andere denken. Het is een communicatiebrug tussen hersenhelften (het corpus callosum), wat leidt tot het denken vanuit beiden hersenhelften tegelijk. Patching kan in combinatie met cognitieve gedragstherapie en ERS/TAT/EFT uw hersenbanen herschrijven, waardoor je een nieuw perspectief op het leven krijgt, je je verleden kan herkaderen, je gedachten kan veranderen over een situatie en zo je je verleden kan herkaderen en loslaten.

 

Je emotionele drempel verhogen en je onderbewuste herprogrammeren om je te concentreren wat je wilt in het leven. Het corpus collosum in de 18 de eeuw werd beschouwd als de plaats van de ziel(Maurice Ptito). Het ego-gevoel gaat over individualiteit of ik ben). Dit kan een grotere communicatie of de samenstelling van de 2 hemisferen bewerkstelligen. Het oog onder de patch moet open blijven, gesloten werkt dit niet, aangezien het oog moet kunnen knipperen tijdens het herschrijven.

 

Wat kan u ervaren tijdens patching:

1. Gedesoriënteerd gevoel

2. Misselijkheid, hoofdpijn

3. Helderheid of vertroebeling van gedachten, meestal eerst vertroebeling dan helderheid

4. Vermindering van mentale shit na een periode van de interne criticus

5. Vermindering algehele stress na een periode van verhoogde stress

 

https://www.anderperspectief.be/specialisaties-eft-tat-ret#:~:text=Rapid%20Eye%20Technology%3A%20Eye%20Patching%20to%20Reduce%20Stress%20%2D%20YouTube

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page