top of page

Relatiecounseling/ relatietherapie

 is zeker aan te bevelen bij: 

 • Communicatieproblemen

 • Hanteren van conflicten & patronen 

 • Geen of onvoldoende verbinding

 • Geen wederkerigheid

 • Gebrek aan (zelf)vertrouwen

 • Uit elkaar gegroeid zijn

 • Vreemdgaan

 • Overwegen om te scheiden

 • Issues in de seksuele relatie

 • Elkaar terugvinden als partner

 • Tijdsverdeling ouder- en partnerschap

Er zijn diverse soorten relatietherapieën:

 • EFT (Dr. Sue Johnson) volgens de hechtingstheorie van Bowldy: Iedereen heeft beschadigingen in de jeugd en zoekt bescherming bij de partner. Deze therapie focust zich op de onderlinge kwetsingen en vergeving daarvan.

 • David Scharnch: Hoe kwetsbaar durft u te zijn in uw relatie? Durft u uw verlangens en behoeften te vertellen aan uw partner? Als bepaalde eigenschappen van uw partner u niet bevallen, kunt u die accepteren of mag uw partner die niet laten zien?  Hoe intiem bent u met uw partner? Is seks en uw/jullie seksbeleving bespreekbaar binnen de relatie?

 • Systeemtherapie:  Crisissen zijn goed om de relatie te laten groeien door de verschillende levensfases. Hoe liggen de verhoudingen? Welke invloeden hebben anderen op de (kwaliteit) relatie? 

 • Verandering in de communicatie en gedrag: Als u beter met elkaar kunt communiceren, onderhandelen en afspraken over gedrag kunt maken, verbetert de communicatie. Het is een heel praktische creatieve therapie. 

 • Psychoanalytische relatietherapie (Jürgen Willi): Mensen zijn zich niet altijd bewust van de emoties die hun gedrag veroorzaken. Ze zijn vergeten of verdrongen. In de therapie wordt  je je daarvan bewust gemaakt en mee aan de slag gegaan.

Ik ben opgeleid met diverse inzichten en stromingen: Schnarch, Jürgen Willi, Dr. Ivan Nagy, Systeemdenken, de hechtingstheorie van Bowldy, Dr. Sue Johnson, ...De vraag waar u mee komt is soms te complex om in 1 stroming een antwoord te vinden. Ik werk dus cliënt- en oplossingsgericht en gebruik wat nodig is en stel een behandelplan op, het is maatwerk. Steeds anders, geen individu, relatie is hetzelfde.

Doordat elk contact/ hulpvraag/ doelstellingen anders verloopt, is het onmogelijk om op voorhand te bepalen hoeveel sessies nodig zijn. Voor sommige mensen zijn een aantal sessies, voldoende, anderen hebben baat met een langdurige begeleiding. In overleg wordt bepaald wat de frequentie van de afspraken zijn en/of die vermeerderd, dan wel verminderd worden.

Aanbod:

 • Evaluatie en feedback opdrachten 

 • Verslagen voor artsen, CLB, werkgevers,....

 • Verslagen voor rechtbank

 • Doorverwijzingen

 • Overleg tussen arts en therapeut indien nodig/ gewenst

 • ........

Tarieven: aangezien de praktijk aan de eigen woonst is gevestigd kan de ik volgende tarieven aanbieden

Koppel-/ relatie therapie:

€75 (1u30 min)

 • Is er een financieel probleem dan zoeken we een oplossing 

 • Ik werk ook samen met OCMW, budgetbegeleiders, schuldbemiddelaars, bewindvoerders, CAW,........

Voor avondzittingen en weekend tracht ik de wachttijd te beperken tot 10 dagen.

Crisis management/ crisis containment

€75  (+/- 1u30 )


Zondag en Feestdag tarief: 

€75 standaard x2 per 90 minuten

Een standaardtraject duurt 8 à 15 sessies naargelang de hulpvragen en doelstellingen

 

Betalingsmogelijkheden:

Cash, Maestro, Visa, V Pay, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, Union Pay, G Pay, Apple Pay, Factuur.

Annulatie van afspraken:

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht.

Wat voor counselor ben ik?

bottom of page