top of page

Rapid Eye Technique

Wat is RET: Rapid Eye Technique?

In tegenstelling tot EMDR dien je voor RET niet heel uw trauma, verdriet, angsten onder ogen te zien tijdens een sessie.

“De methodiek die deze training gebruikt heeft acht stappen. We borduren daarbij voort op het ABC van RET: er is een aanleiding of gebeurtenis (A), je hebt daar gedachten over (B) en deze gedachten hebben consequenties in gedrag (C).

De kern daarbij is dat niet A, maar B de oorzaak is van C. Dus: niet de gebeurtenissen zelf, maar jouw gedachten daarover bepalen hoe je handelt. RET focust zich op het veranderen van belemmerende gedachten (B) via de volgende acht stappen:

  1. Beschrijf de A: De gebeurtenis of situatie die een ongewenst gevoel en/of gedrag oproept.

  2. Beschrijf de C: Wat is het ongewenste, niet productieve gevoel en het daarmee samenhangende gedrag (de consequentie)? Wat deed je in de situatie en met welk effect?

  3. Beschrijf de B: Wat zijn de gedachten/overtuigingen waardoor C veroorzaakt werd? Beschrijf de interpretaties en evalueer deze grondig.

  4. Formuleer de gewenste C: Hoe wil je je voelen als situaties zoals A zich voordoen? Hoe wil je je dan gedragen? Waar word je blij en gelukkig van? Dit hoeft niet perfect te zijn, maar wel reëel.

  5. Daag de irrationele gedachten uit en stel ze ter discussie. Kijk bijvoorbeeld naar de feiten. Is het haalbaar wat je denkt? Heb je dat getoetst? Wie vindt dat nog meer?

  6. Formuleer rationele gedachten en vervang de irrationele gedachten die onder B zijn gevonden in stap 3.

  7. Beproef het resultaat. Hoe voelt het om zo te denken?

  8. Maak een actieplan om bovenstaande manier van denken te normaliseren en de gewenste gevoelens te verankeren.

Rapid Eye Technology for PTSD - Bing video

Rapid Eye Technology Demonstration - YouTube

Bij RET wordt afgeraden om met de auto te rijden het eerste uur na de sessie.

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page