top of page

De sociaal aanvaarde “dubbele moraal/ standaard in onze maatschappij”.

Bijgewerkt op: 15 aug. 2023


Het is weer eens een tijdje geleden dat ik in mijn pen kon kruipen. Verbouwingswerken in de praktijk, je weet wel, en dan nog herstellende van een ingreep. Dus dit maakt dat ik niet op volle kracht kon werken, al was het vooral door de renovatie in huis, dat alle activiteiten niet konden doorgaan.

De dubbele moraal/standaard blijft voor mij een zeer fascinerend gegeven. U zal denken ja, je geeft sekstherapie dus, dat is evident. Echter vanuit de sociale psychologie, maar meer nog de systemische en contextuele psychologie kijkende is dit een merkwaardig sociaal aanvaard gegeven.

Er heerst nog zoveel schaamte rond seks, dat het echt als een privézaak wordt bekeken, als er dan al een probleem is, dan is hier zoveel schaamte en schuldgevoel bij aanwezig dat dit enorm zwaar kan wegen en aanvoelen.

Toch is het zo dat de manier waarop we eraan doen wordt bepaald door veel meer factoren dan jijzelf en je eventuele partner(s).

Masturbatie is nog steeds niet evident, niet altijd bespreekbaar en kan zeker niet overal als je partner naast je in bed ligt of in huis aanwezig is.

Dit bespreken met de jeugd in huis is nog een groter taboe. Want iemand kan masturbatie van de partner aanvoelen als te kort komen, te weinig investeren in seks en intimiteit of het kan een gevoel van gemis bewerkstelligen. Of de partner kan het gevoel krijgen dat de partner te weinig seks in de relatie ervaart en daardoor dus druk ervaart tot meer seks binnen de relatie.


Je leest het al, seksuele beleving is complex zeker bij een andere seksuele oriëntatie en romantische oriëntatie.

Waar komt dit alles vandaan? Wel dan moeten we eeuwen terug in de tijd reizen. Toen mensen zich vestigden in nederzettingen, ontstonden er geschreven en ongeschreven afspraken, regels, loyaliteit, gedragscodes, normen en waarden. Normen, gedragsregels vloeien voort uit waarden en zijn de ongeschreven regels van een bepaalde klasse binnen en in de maatschappij. Anderzijds heeft elke samenleving normen en waarden nodig om vredevol te kunnen functioneren en te groeien met veranderingen.

Door de handel en bezit van vee, grondstoffen, verenigden men zich in gilden en ontstond er privébezit en kwamen er rijkere mensen. Zo ontstonden verschillen tussen de sociale klassen en rijkere mensen. De rijkere mensen en religieuzen konden studeren waardoor er een kloof ontstond in de normen en waarden en sociale mobiliteit. Sociale mobiliteit is het klimmen en dalen binnen de sociale klassen en dat is niet evident. Denk maar aan "oud geld" versus nieuw geld. Seks en relaties en de kijk hierop is hier onlosmakend aan verbonden.

Nieuwe menselijke relaties en andere seksuele gewoonten ontstonden. Bij jagers was het delen van seks en het gemeenschappelijk opvoeden van de kinderen een verbindende rol (dit was al in de oertijd als een jager niet terugkwam van de jacht, nam een andere man de plaats in, de vrouw paste zich aan) in de nieuwe landbouwmaatschappij werden seks en opvoeding gaandeweg privézaken. De aanpassing van vrouwen bij overlijden van een man noemt men vrouwelijke seksuele plasticiteit op seksueel vlak.

De elites, adel garandeerden het vaderschap en beschermden zo hun erfrecht, voor de directe families met bijvrouwen en knechten. Dit is een omslagpunt. De mens paste zijn omgeving aan met zijn cultuur, zijn intelligentie, door samenwerking, door het ontstaan van de geschreven talen. Sociale monogamie ontstond om het erfrecht te garanderen in de standenmaatschappij (de sociaal hogere klassen). Het huwelijk was toen een zakelijk contract, wat je kan vergelijken met een vorm van een aromantische oriëntatie. Duurzame liefde ontstond als je geluk had door wederzijds begrip, genegenheid, intimiteit en het opbouwen van een gezin. De roze wolk die alloromantische en alloseksuele ervaren, kreeg je erbij als je wat geluk had, als er aantrekkingskracht was en een connectie. Maar dat was niet altijd zo.

Als er geen aantrekkingskracht of zo was, ontstonden buitenechtelijke relaties. Monogamie werd vooral opgelegd voor de kuisheid van de vrouw binnen het huwelijk, deze moest immers de nakomeling baren. En om het erfrecht en bloedlijn te garanderen moest de vrouw zuiver zijn. Hier ontstond de sociaal dubbele moraal. Het was meteen het begin van de dubbele moraal voor mannen en vrouwen.

Seksuele identiteit is een proces van allerlei economisch, sociale, culturele en psychologische invloeden, en verschilt op zich, weg met het hokjes denken. De seksuele dubbele standaard schept verwachtingen aan (jonge) vrouwen, dat seksuele terughoudendheid oplegt, terwijl het mannen seksuele activiteit oplegt en zelfs stimuleert. Als je in bepaalde steden rondrijdt, of rondwandelt kom je de rosse buurten, Chausseé d’Amour, privé huizen, erotische massagesalons (ook achter hoge poorten) tegen. Dit is de dubbele moraal. De dames in deze etablissementen worden bekeken als dames van plezier, en de vrouwen die hun benen dichthouden en enkel opendoen voor een eventuele partner worden als saai bekeken.

Dit terwijl de vrouwen die zich aan de sociaal aanvaardbare normen inderdaad een aromantische of alloromantische oriëntatie kunnen hebben en zelfs hyperseksueel actief kunnen zijn binnen de relatie. Er zijn zoveel mediakanalen, educatie en toch enorm veel misverstanden. Seriële monogamie is in onze maatschappij de sociaal aanvaardbare norm, en anderzijds worden zij die zich eraan houden, of zich zo gedragen door een aromantische oriëntatie als bekrompen bekeken en door een andere groep: als partnerwaardig bekeken en ervaren.

In Nederland werd een er een studie rond gedaan (proefschrift van Emmerink (2017)). De resultaten spreken voor zich en kunnen even uw wenkbrauwen doen optrekken. Mannen en religieuze jongeren (jongens en meisjes) blijken de sociaal dubbele standaard sterker aan te hangen. Dit was ook het geval voor vrouwen en mannen die sterker belang hechten aan hun eigen mannelijkheid/vrouwelijkheid.

Voor mannen was er een sterker gevoel recht te hebben om seksueel plezier te ontvangen van de partner, geassocieerd met het sterker aanhangen van de sociale dubbele standaard.

Voor vrouwen betekent sociaal dubbele standaard een lagere seksuele autonomie en negatieve emoties rond seks, naargelang de seksuele activiteit van de partner. De dubbel moraal is de dag van vandaag is nog steeds geldig.


Als een man veel seksuele partners heeft, is hij een player en dus best cool, dit was altijd zo. Een man kan op verkenning gaan, seksueel exploreren. Tenzij je schoonfamilie de sociaal dubbele standaard hanteert of vooropschrijft, dan was en is die te min, wegens een klaploper of parvenu. Maar een vrouw die wel van onenight stands en WOPpen(wippen, ontbijt, pleiten) houdt, wordt een slet genoemd. Slet betekent letterlijk ‘lage, ontuchtige vrouw’. En dat wil niemand zijn. En het mag ook gezegd zijn, een vrouw wil niet altijd een player als partner. Doordat vrouwen onafhankelijker zijn/ worden, ontstaan er ook andere verwachtingen naar mannen toe," als partner " en zal niet elke vrouw dit ter willen zijn. Respect voor elke seksuele oriëntatie en -identiteit houdt ook dat een soort van gelijkgestemdheid en respect moet zijn voor elkanders seksuele oriëntatie / identiteit en beleving.


Duurzame liefde is meer dan op een roze wolk zweven, na 18 maanden- 2 jaar is immers de werking van de hormonen uitgewerkt. Dan is duurzame liefde de essentie om met elkaar verder een leven op te bouwen. Dat is iets wat een aromantische oriëntatie verstaat als geen ander. Men kijkt immers vanuit en naar diverse aantrekkingskrachten naar de partner of kandidaat partner. Een aromantisch persoon zoekt symmetrie of a-symmetrie, doelen, waarden, normen, aantrekkingskracht(en ) om verbinding te kunnen maken. Op deze wijze kan diepe duurzame liefde ontstaan.


Liefde is een beslissing, een inschatting en een belofte. Als liefde alleen een gevoel was, zou het onzinnig zijn om te beloven dat je voor altijd van elkaar houdt. Een gevoel komt namelijk net zo gemakkelijk als dat het gaat.

Erich Fromm, psycholoog
17 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Wanneer ben je klaar voor een baby als persoon/ koppel?

Eén van de grootste persoonlijke vraagstukken waar iedere (jong)volwassene voor komt te staan: Ben ik klaar voor een kind? En wanneer kun je spreken van klaar zijn voor een kind? Het kan zijn dat je o

Waarom vrouwen, mannen testen.

Evolutionaire theorie simpel uitgelegd waarom vrouwen mannen testen En hoe je met je ex hoort om te gaan als je een nieuwe relatie hebt. Duidelijk en goed communiceren voor de kinderen is prima. Er be

Hoe vindt je de juiste partner?? volgens Esther Perel

Als je je toekomstige partner zoekt en inschat of deze bij je past naargelang geld en status, doe je onrecht aan. Stop met het evalueren met personen, iemands aandacht te zoeken, stop potentiële partn

bottom of page