top of page

ASS: neurodivergent

Een persoon met ASS verwerkt informatie en prikkels op een andere manier, kenmerkend hiervoor zijn een gebrek aan samenhang zien. Autisme is een stoornis in de hersenen die een kind al vanaf de geboorte heeft. Een leerling met autisme ziet enkel losse dingen en geen samenhang. Daardoor kost het hen veel meer moeite om te begrijpen wat er gebeurt. Naast die problemen in de informatieverwerving, hebben ze grote moeite met de theory of mind (het innerlijke van de ander begrijpen en er rekening mee houden), centrale coherentie (het groter geheel overzien en er de juiste betekenis aan geven) en executieve functies (het plannen en organiseren van taken en daarin flexibel zijn). Ze hebben heel specifieke interesses waardoor ze in het ene vak uitblinken en in andere vakken helemaal naast scoren. Als het doel niet duidelijk is, gaan ze weinig moeite doen.

ASQ

Dat iemand die een andere prikkel- en informatieverwerking dan soms kortsluiting ervaart is logisch. Onze maatschappij denkt echter teveel in hokjes, zo zegt men dat mensen met ASS zich rigide opstellen en niet flexibel zijn. Men vergeet echter hoe vaak dagdagelijks iemand met ASS zich aanpast aan veranderingen in schema’s, uurroosters, dagdagelijkse beslommeringen, collega’s, afwezigheden, …... Autisme Spectrum Stoornis kan je ook bekijken en ervaren vanuit het positieve:

Autisme Quality Spectrum, aangezien iemand mat ASQ/ASS ook opvallende sterktes heeft: eigen logica, originele manier van problemen oplossen, eerlijk, veel kennis van bepaalde specifieke onderwerpen of interesses, visueel / beeldend geheugen, groot rechtvaardigheidsgevoel, eigen gevoel voor humor, oog voor detail, …

Hoe kan een docent helpen?

Zorg ervoor als docent dat de les is opgebouwd in fasen die je visueel zichtbaar maakt voor de voorspelbaarheid en de structuur. Dek met een blanco blad af wat niet van toepassing is. Geef eventueel vraag per vraag, werkblad per werkblad... Probeer de vraag en het antwoord op hetzelfde blad te drukken. Leg enkel het materiaal klaar dat voor die les nodig is. Werk in een zo rustig mogelijke omgeving met zo weinig mogelijk prikkels en afleidingen. Als je zelf werkbladen maakt of zoekt, doe dit dan met zo weinig mogelijk afbeeldingen of zaken die er niet toe doen. Beperk je tot hetgeen wat nodig en leerrijk is.

8 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Neurodiversiteit en studeren Ons onderwijssysteem is gebaseerd op neurotypische mensen en dus Bottom-up. Neuro-divergente mensen werken beter met Top- Down. Dit komt omdat beiden hersenhelften ander

Ik ben een stevige aanhanger van Prof. Viktor E. Frankl die de logotherapie tot leven blies en dr. Nagy die de grondlegger was van de systeem- en contextuele therapie. Beiden zijn mijn grootste inspir

bottom of page