top of page

Ouderschapsovereenkomst

Een ouderschapsovereenkomst bestaat wettelijk verplicht uit  drie zaken, namelijk 1) de regeling van het ouderlijk gezag (in principe steeds gezamenlijke uitoefening), 2) de verblijfsregeling (omgangsregeling zeggen sommigen nog), en 3) een kostenregeling (onderhoudsbijdrage, alimentatie zegt men).

Een ouderschapsovereenkomst is een effectief ‘akkoord’ tussen de partijen, en door allen ondertekend inclusief de ouderschapsconsulent en/of erkend Bemiddelaar.  Het kan geregistreerd worden in het Registratiekantoor, in een notariële akte verlijdt worden of gehomologeerd worden na het indienen van een verzoekschrift hiertoe bij de Familie Rechtbank. In dusverre is het dus bindend, en bij het niet respecteren kan men naar de rechter stappen die dan een uitspraak zal doen. 

Een bemiddelingsakkoord dat gehomologeerd is door de Familie Rechter heeft dusdanig de uitvoeringskracht van een vonnis. Dat betekent dat de gemaakte afspraken via een deurwaarder afdwingbaar zijn.  Het kan verzoekschrift tot homologatie kan ingediend worden door alle betrokkenen samen, of door één van de betrokken partijen individueel of door een advocaat van één van de partijen.

Een ouderschapsplan:

Een ouderschapsplan is een 4 de luik in de ouderschapsovereenkomst. Het is een gids in jullie opvoedingsproject.  Wanneer ouders niet meer fysiek samen één gezin vormen is het essentieel dat jullie elkaar op de hoogte houden, informatie uitwisselen en tegelijk zorgzaam met elkaar blijven omgaan. Dit alles in het belang van "jullie kinderen", dit concreet maken en blijven communiceren met elkaar is meer dan gewoon even kort bellen of elkaar kort spreken, 

Het is een ethisch en moreel engagement tussen beide ouders, om als volwaardige partners elkaar te blijven te betrekken bij de opvoeding, over alle zaken die hun kinderen aanbelangen en hun kinderen hierin te betrekken in beslissingen. Op deze wijze is er geen ouderverstoting, kinderverstoting, familieverlating, gespleten loyaliteit, onzichtbare loyaliteit noch zijn er loyaliteitsconflicten.

 

Co-ouderschap of omgangsregeling opstellen of herevalueren:

Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders (met of zonder gezamenlijke gezag). Ook voor samenwonende met of zonder samenlevingscontract is dit aangewezen. Een ouderschapsplan gemaakt op maat van het kind, in alle vertrouwen buiten de rechtbank is de sleutel. In de praktijk gaan veel ouders ervan uit dat wanneer zij in conflict een week-weekregeling zouden vragen aan de rechtbank, zij dit sowieso zullen bekomen, vertrekkende van het idee dat dergelijke regeling steeds het beste is voor het kind. De standaardmotivering voor een ouder om dit te vragen is dan ook: “omdat ik evenveel rechten heb” (= als de andere ouder).

 ​

De familierechtbank zal altijd kijken naar de last op het kind en in het belang van het kind. Dit zijn heel wat factoren waar rekening mee gehouden wordt: afstand schoolverplaatsingen en tussen beide ouders, vanaf 12 jaar de mening van het kind zelf, de communicatie tussen de ouders …..Zodoende is dit een meerwaarde in de (psych)sociale-, emotionele en persoonsontwikkeling van het jonge kind en de ouders om een volwaardige duurzame band op te bouwen en te blijven behouden. Zo ontstaat er geen loyaliteitsconflict, ouderverstoting.

​​Werkwijze:

 • U meldt zich aan alleen of met beiden: Als u zich alleen aanmeld, zal ik de andere ouder contacteren en uitnodigen tot een overleg

 • Er wordt één (of meerdere) overleg moment(en) ingepland 

 • Uw ouderschapsovereenkomst wordt opgemaakt door Lily

 • Als uw dossier extra juridische aandacht vereist, doet Lily beroep haar netwerk juristen, notarissen, erkende bemiddelaars....

 • Om de neutraliteit of/ en de meerzijdige partijdigheid te kunnen bewaken zal zij ook andere experten inschakelen/consulteren

 • U krijgt een proefopmaak doorgemaild of afgeprint mee. U kunt beiden aanpassingen aanbrengen totdat jullie ouderschapsovereenkomst volledig in overeenstemming is met jullie verwachtingen

 • Lily helpt jullie wanneer mogelijk de overeenkomst te optimaliseren (bv. onderhoudsbijdrage kinderen, verblijfschema,  ,.....).

 • De ouderschapsovereenkomst is het document dat u (optioneel) bij de Jeugdrechtbank indient.

*De familierechtbank

Jullie printen de ouderschapsovereenkomst af of u ondertekent deze in mijn kabinet.

De procedure mbt de homologatie van een ouderschapsovereenkomst is optioneel.  U moet dan eenmaal samen naar de rechtbank of via de notaris. Een andere optie is dat u deze laat registreren in het registratiekantoor via mail.

​           €350

Niet inbegrepen:

 • Kosten familierechtbank: bijdrage fonds tweedelijnsbijstand (€22) + rolrecht (€165) (optioneel*)

 • Geen verborgen kosten.

 • Gratis onbeperkte aanpassingen

                                       

Dergelijke kosten zijn niet van toepassing in mijn praktijk: 

Opening dossier, boekhouding, sluiten dossier, archivering… : 

Gewone brief: € /stuk

Dactylografie, andere dan briefwisseling: € /bladzijde

E-mail: € /stuk

Fax: € /stuk

Kopie: € /stuk

Kleurenkopie: € /stuk

Verplaatsingskosten: € /km

Uitgaande telefoon: € /5 minuten

Uitgaande gsm: € /5 minuten

bottom of page