top of page

Oudercoördinator

Oudercoördinatie vraagt een specifieke aanpak.

Het komt voor dat bij een echtscheiding of relatiebreuk, je elkaar nog steeds als partner ziet die je misschien fouten of bepaalde feiten verwijt. Het is essentieel dat je als ouder van u kind(eren) de ouderrol en (ex-)partnerrol kunt loskoppelen. Dit komt u kind(eren) ten goede, maar ook jullie communicatie. Jullie blijven immers altijd samen ouderen.

Hiertoe is het belangrijk dat u kind(eren) niet de verantwoordelijkheid krijgen om de rol van boodschapper tussen u beiden op zich te laten nemen.

​Het belang van een kind  primeert altijd boven het belang van een volwassene. Lily mag ten alle tijden stoppen metde dienstverlening als er niet voldoende engagement wordt getoont, of als er informatie achtergehouden of misleidende informatie verstrekt wordt. 

Om alle belangen van alle betrokken actoren te waarborgen worden deze richtlijnen strikt gehandteerd. Deze Wanneer een overeenkomst op basis van voorgaande regels wordt beeindigt dan blijft u de vergoeding voor de dienstverlening verschuldigd.

Wat houdt het concreet in:

De ouderlijke afspraken en/of een ouderschapsovereenkomst worden vorm gegeven.

Dit door alle betrokkenen( zeker ook de kinderen) te betrekken en eventuele andere hulpverleners die reeds geconsulteerd worden hierin te betrekken. Voormalige hulpverleners worden gecontacteerd om een zo zorgvuldig en objectief mogelijk beeld te vormen.

Er wordt concreet dus vanuit meta-communicatie en helikopterview gekeken, geadviseerd, gerapporteerd naar eventuele andere hulpverleners en /of advocaten indien deze de ouder(s)ondersteunen en coachen en begeleid bij het vormen van afspraken en communicatie.

bottom of page