top of page

Opvoedingsondersteuning

U kunt zich aanmelden bij Lily of doorverwijzen bij:​

 • ​Opvoedingsondersteuning

 • Weglopen

 • Uithuis plaatsing--> pleegzorg/instelling/internaat/......

 • Bij moeilijkheden tussen ouders onderling bij een breuk

 • Moeilijke communicatie rond het betreffende het kind(eren)

 • Bij moeilijkheden van verwerking bij een uithuisplaatsing

 • Bij  aanvraag of vraag rond herstel tussen kind-ouder(s) contacten (herstelbemiddeling/ contactfacilitator)

 • Herstel tussen grootouder(s) en kleinkinderen ( herstelbemiddeling/ contactfacilitator)

 • De Familierechtbank

 • De Jeugdrechtbank

 • Bemiddeling of vraag tot bemiddeling omtrent een conflict of ouderschapsovereenkomst

 • Oudercoördinator ivm uitwerken van een ouderschapsovereenkomst

 • .....................................

Tarieven:​

Een  sessie van 60 minuten kost €65 (ouders/kind)

een pakket: 

                 Per 6 sessies aan € 375  (op voorhand te betalen en aan te geven bij aanvang)

                Per 11 sessies  aan € 650 (op voorhand te betalen en aan te geven bij aanvang)

In sommige gevallen heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Ik bekijk graag samen met u waar u recht op heeft.

All-in:

 • Boekjes, documenten worden geprint meegeven

 • Evaluatie en feedback opdrachten 

 • Verslagen voor artsen, CLB, werkgevers,....

 • Verslagen voor rechtbank

 • Doorverwijzingen

 • Overleg tussen arts en therapeut indien nodig/ gewenst

 • Compleet behandelingsdossier

 • Ondersteuning via mail/whatsapp

 • ...........

 

Bespreekbaar: 

 • Is er een financieel probleem dan zoeken we een oplossing 

 • Ik werk ook samen met OCMW, budgetbegeleiders, schuldbemiddelaars, bewindvoerders, CAW,........

Betalingsmogelijkheden:

Cash, Maestro, Visa, V Pay, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, Union Pay, G Pay, Apple Pay, Factuur.

Annulatiebeleid:

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht. Paketten worden niet terugbetaald.

bottom of page