top of page

Opleidingen

Indien ik bijscholingen volg kijk ik altijd of ze accreditatiepunten  hebben inzake kwaliteit of erkend zijn door het BATC.( Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument) 

BATC therapeuten zijn aanvullende therapeuten en geen alternatieve therapeuten. Hoe zit dat?

De reguliere zorg is goed in het bestrijden van ziekte, BATC therapeuten daarentegen hebben zich bekwaamd in het adviseren van levenskunst, preventie en het voorkomen van ziekte. Dat doen zij met een gereedschapskist van meerdere werkvormen.

Het maakt elke behandeling effectief. Bovendien werken BATC therapeuten zo veel mogelijk samen met het reguliere veld om effectieve zorg te realiseren.Goed voor de consument en het brengt de zorgkosten omlaag.

 • 2023-2024: PXL: Klinisch Psychologisch Consulent i.o. ( 2 de jaar)

 • 2023-2024:Vives Kortrijk: Sociaal Werk 3 de i.o

 • 2023: Constructief omgaan met moeilijkheden

 • 2023: Autisme in een relatie /seksualiteitsbeleving:Webinar NVVS vervolgopleiding

 • 2022-2023: Massagetherapiën BATC goedgekeurd

 • 2022-2023 Korzybski Instituut Brugge: Oplossingsgericht Systemische Therapie

 • 2022: Suïcide opleiding Korzybski Instituut vervolgopleiding   

 • 2022 Emotiemanagement: (HBO6 Bachelor België) (EU diploma: CRKBO & NRTO):  Grote onderscheiding: 83% (aromatherapie incluis)

 • RET (Rapid Eye Technique)

 • TAT (Tapas Acupressure Technique)

 • EFT (Emotional Freedom Technique)

 • 2022 Relatie Counselor​ ((NL HBO6 niveau Bachelor België)(  EU diploma): partner met psychische - en verslavingsproblematieken​ 100%

  • Examen: Grootste onderscheiding 87%

  • Certificaat opdrachten en lessen: 79%​ 

 • 2022 CVA: Seks Counselor: Grote onderscheiding: 78,5%

  • Eindwerk: Seksualiteit in een relatie na trauma of ziekte. Hoe Sensate focus -oefeningen hier helpend in kunnen zijn.​

 • 2021-2022 UCLL Diepenbeek: Postgraduaat / navorming Bemiddeling

  • Eindwerk: Psychotherapie vs Bemiddelen
  • Specialisatie Burgerlijke en handelszaken​:

  • Eindwerk: Asymmetrie in bemiddeling: ASS: Onderscheiding 69%

 • 2020-2022 UCLL Leuven: Sociaal Cultureel Werk:​

  • Eindwerk: Hoe kan de sociaal-artistieke praktijk verbindend werken in armoede?​

 • 2020 UCLL Hasselt: Maatschappelijk Werk

  • Eindwerk: Seksualiteit en seksualiteitsbeleving bij senioren

 • 2016-2019 Qrios Hasselt: 

  • Psychologische processen en vaardigheden modules 1-5: psych. ziekten, contextueel denken, meerzijdige partijdigheid, systeemdenken/ circulair denken, levenslooppsychologie: 65%

  • Eindwerk psychologie: Psychopathologie/Psychopathie/ psychopaat 

  • Maatschappij, cultuur en samenwerking: 70%

  • Omgaan met stress: 66.25%

  • Gezondheid en Welzijn: 66%

 • 2016- 2019 Qrios Hasselt: Jeugd- en Gehandicaptenzorg                                            

  • Communicatief gedrag : 70%

 • 2004- 2005 KTA: 

  • Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid

Welkom bij

Groepspraktijk Ander Perspectief

bottom of page