top of page

Opleidingen 

 • 2023-heden: Thomas More Hogeschool en IPRR: Postgraduaat in Relatie-, Gezins- en Systeemtherapie

 • 2019-heden: Universiteit Gent: Doctoraatsopleiding Psychologie

  • Onderwerp: Treatment engagement and psychopathy in criminal justice-involved boys

 • 2020-heden: KULeuven:  Voorbereidingsprogramma / Master of Science in Criminology

  • Keuzevak: Communicatie en coaching

 • 2018-2020: KULeuven: Master of Science in Statistics

 • 2015-2017: Maastricht University: Master of Science in Forensic Psychology

 • 2014-2016 Thomas More Hogeschool: Postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek & Counseling

 • 2013-2014 KULeuven: Permanente Vorming Forensische Gedragswetenschappen

 • 2013-2014 KULeuven: Creditcontractstrafrecht

 • 2010-2015: Universiteit Gent: Master of Science in Psychologie - afstudeerrichting klinische psychologie

 

 • Bijkomende Trainingen:

 • Schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO)

 • Kiddie-SADS-lifetime versie (K-SADS-PL)

 • Darkstone-Certified Official Hare PCL-R & PCL:SV Live Webinar Training

 • Static, Stable and Acute

 • Risicotaxatie en PCL-R

 • DSM-5 training

 • Therapeutische opleidingen:

 • Omgaan met moeilijk gedrag bij ADHD

 • Good Lives Model

 • Equip-A-training

 • Dialectische Gedragstherapie deel 1 (Canada)

 • Certificaat in Cognitieve Gedragstherapie (Canada)

 • Therapist training (Canada)

 

 • Andere:

 • Praktijkcollegereeks bemiddeling

 • Safewards model (Canada)

 • Wernicke-Korsakoff Syndrome

 • Ewert v. Canada: Implications for forensic practice

 • Fetal alcoholspectrum disorder and competency to stand trial

bottom of page