top of page
An abnormal reaction to an abnormal situation is normal behavior.”
Victor E. Frankl
De zin van het bestaan zit ’m in de zorg voor de ander’ Dirk De Wachter

 

Ik ben Lily, moeder van een handvol leuke zelfstandige dochters. Ik ben een empathisch, sociaal, begripvol persoon. 

Ik ben rationeel, kan mijn grenzen aangeven en bewaken. Mensen in mijn nauwe omgeving weten dat ik heel veel grijs in mijn denken en redeneren heb. Je kan bij mij terecht voor psychologische begeleiding, counseling en coaching. Anderzijds kan ik optreden als Ouder Coördinator en Communicatie Facilitator. 

 

Ik begeleid zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Soms kun je met jezelf in een struggle terecht zijn gekomen, ervaar je dualiteit, ondervind je moeilijkheden op school,

werk, gezin, relatie,.... Door erover te praten kun je inzichten, handvatten krijgen, wat je uiteindelijk doet is jouw keuze, samen kunnnen we aan oplossingen werken.

 

Als counselor werk ik door even naar het verleden te kijken en dan vanuit het nu, naar de toekomst te kijken.  Dit geeft andere perspectieven, kansen, mogelijkheden. Bemiddeling, Ouder Coördinatie, Communicatie Faciliteren vergt een andere aanpak en dynamiek. Het is soms essentieel om patronen, dynamieken tussen personen naar boven te laten komen en dit even te versterken,

zodat er een nieuw patroon, dynamiek geïnstalleerd kan worden en de nood hiertoe kan geduid  worden en inzicht hiertoe kan komen.

 Persoonlijkheidskenmerken: 

 • Bezige bij

 • Creatief

 • Ernstig en toch speels

 • Zelfbewust

 • Positief ondanks tegenslagen

 • Goedlachs

 • Empathisch

 • Chaotisch (omdat ik zoveel dingen tegelijk kan doen en alles afwerk door een structuur die ik mezelf heb aangeleerd)

 • Assertief en toch conflictvermijdend (ik kan parkeren)

 • Intern lijstje met waarden en normen die mijn gids zijn in mijn dagdagelijks leven

 • Existentiële of Zijns issues en vraagstukken zijn superbelangrijk op persoonlijk gebied

 • Tolerant voor andere ideeën en gedachtegoed

 • Doorzetter

 • Enorm veerkrachtig

 • Loyaal

 • .............

 

Vanuit mijn sociaal-agogische opleiding, systemisch en contextueel denkkader, geloof ik in de mogelijkheden en krachten van mensen. Soms geef ik huiswerk opdrachten mee, waaruit je zelf kan kiezen welk je uitvoert. Om een veranderingsproces in beweging te zetten en zo patronen te doorbreken, werk je keihard aan jezelf en zo onrechtstreeks aan je relatie, gezin,.....

Mijn visie is dat u me niet betaalt om steeds positief gejuich te horen.

Een goed therapeutisch gesprek is voor mij meer dan empathisch luisteren en positief bekrachtigen.

Het is ook kritisch durven zijn, soms zelfs wat durven confronteren, provoceren of iets in vraag durven stellen. Op deze wijze komt er denkproces ingang, krijg je introspectie en kan je dingen ruimer gaan connoteren. 

Voor mij was het dan ook een logisch gegeven dat ik me ging specialiseren in Sekscounseling/-therapie, Relatietherapie, Bemiddeling. Door mijzelf te specialiseren in oplossingsgerichte systemische counseling  kan ik ook kinderen, jongeren en (pleeg/adoptie)ouders begeleiden rond opvoedingsvragen (problemen). Samen met het kind( en ouders) wordt gezocht naar de gewenste situatie, wat het kind ervoor in de plaats  wil en hoe dit eruit zal zien en hoe daar naar toe te komen. ​Met een cliënt- oplossingsgerichte systemische aanpak uitstippelen hoe de cliënten hun doelstellingen kunnen bereiken is mijn uitgangspunt, met de nodige emotionele ondersteuning.

Zie ook: Home | Lily Schelfhaut

Lily Schelfhaut

Ervaring

De verschillende menswetenschappelijke studies & praktijken, hebben mijn vaardigheden verfijnd om kwetsbare personen in/en complexe situaties te begeleiden. 

 

In 2019-2021 was ik onbezoldigd actief in een Penitentiaire Inrichting voor de CTRG. Ook hier kwam het bemiddelen, de meerzijdige partijdigheid, het systeemdenken en contextueel denken uitvoerig aanbod en van pas

Lidmaatschappen

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie ( VVS) Geassocieerd lid

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw (seksuologen-vlaanderen.be)

Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, systemische therapie, coaching en opvoedkunde (VVDO) aspirant lid

Beroepsvereniging voor Psychologische Consulenten (BPC)

Indien ik Nederlandse studies aanvat zie ik altijd os BATC erkend zijn, om de kwaliteit te garanderen.

bottom of page