top of page
Een mens kan alles afgenomen worden behalve één ding: de laatste van de menselijke vrijheden – de keuze van de persoonlijke houding ten opzichte van een reeks omstandigheden – het vermogen om over zijn eigen pad te beslissen.
Victor E. Frankl

 

Ik ben Lily, moeder van een handvol leuke zelfstandige dochters. Ik ben een empathisch, sociaal, begripvol persoon. 

Ik ben rationeel, kan mijn grenzen aangeven en bewaken. Mensen in mijn nauwe omgeving weten dat ik heel veel grijs in mijn denken en redeneren heb.

 Persoonlijkheidskenmerken: 

 • Bezige bij

 • Creatief

 • Ernstig en toch speels

 • Zelfbewust

 • Positief ondanks tegenslagen

 • Goedlachs

 • Empathisch

 • Chaotisch (omdat ik zoveel dingen tegelijk kan doen en alles afwerk door een structuur die ik mezelf heb aangeleerd)

 • Assertief en toch conflictvermijdend (ik kan parkeren)

 • Intern lijstje met waarden en normen die mijn gids zijn in mijn dagdagelijks leven

 • Existentiële of Zijns issues en vraagstukken zijn superbelangrijk op persoonlijk gebied

 • Tolerant voor andere ideeën en gedachtegoed

 • Doorzetter

 • Enorm veerkrachtig

 • Loyaal

 • .............

 

Vanuit mijn sociaal-agogische opleiding, systemisch en contextueel denkkader, geloof ik in de mogelijkheden en krachten van mensen. Soms geef ik huiswerk opdrachten mee, waaruit je zelf kan kiezen welk je uitvoert. Om een veranderingsproces in beweging te zetten en zo patronen te doorbreken, werk je keihard aan jezelf en zo onrechtstreeks aan je relatie, gezin,.....

Er wordt gewerkt vanuit een oplossingsgerichte aanpak.

Mijn visie is dat u me niet betaald om steeds een positief gejuich te horen.

Een goed therapeutisch gesprek is voor mij meer dan empathisch luisteren en positief bekrachtigen.

Het is ook kritisch durven zijn, soms zelfs wat durven confronteren, provoceren of iets in vraag durven stellen. Op die wijze gaat er denkproces ingang, krijg je introspectie en kan je dingen ruimer gaan connoteren. 

Voor mij was het dan ook een logisch gegeven dat ik me ging specialiseren in Sekstherapie, Relatietherapeute, Bemiddeling. Door mijzelf te specialiseren in oplossingsgerichte systemische therapieën kan ik ook kinderen, jongeren en (pleeg)ouders begeleiden rond opvoedingsvragen (problemen). Samen met het kind( en ouders) wordt gezocht naar de gewenste situatie, wat het kind ervoor in de plaats  wil en hoe dit eruit zal zien en hoe daar naar toe te komen. ​Met een cliënt- oplossingsgerichte systemische aanpak uitstippelen hoe de cliënten hun doelstellingen kunnen bereiken is mijn uitgangspunt, met de nodige emotionele ondersteuning.

Ervaring

Lidmaatschappen

Lily Schelfhaut

De verschillende menswetenschappelijke studies & praktijken, hebben mijn vaardigheden verfijnd om kwetsbare personen in/en complexe situaties te begeleiden. 

 

In 2019-2021 was ik onbezoldigd actief in een Penitentiaire Inrichting voor de CTRG. Ook hier kwam het bemiddelen, de meerzijdige partijdigheid, het systeemdenken en contextueel denken uitvoerig aanbod en van pas

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie ( VVS) Geassocieerd lid

Vlaamse Vereniging voor Seksuologie vzw (seksuologen-vlaanderen.be)

Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, systemische therapie, coaching en opvoedkunde (VVDO) aspirant lid

Indien ik Nederlandse studies aanvat zie ik altijd os BATC erkend zijn, om de kwaliteit te garanderen.

bottom of page