top of page

Werkwijze en tarief

De wet bepaalt dat de kosten van de bemiddeling en het ereloon van de bemiddelaar in gelijke delen ten laste zijn van de partijen, maar de partijen kunnen een andere verdeling voorzien.

 

De wet bepaalt eveneens dat de partijen en de bemiddelaar op voorhand de wijze van vaststelling en het tarief van het ereloon van de bemiddelaar moeten overeenkomen, alsmede de modaliteiten van de betaling ervan.

De kosten van de bemiddelaar worden als volgt berekend:

  • Uurtarief €120 per uur elke partij betaalt de helft= €60 Factuur kan opgemaakt worden op vraag.

  • Er zijn geen bijkomende administratieve kosten vandaar dat er een eenmalige kost van €200 wordt gevraagd: opmaken van documenten, telefonische contacten, opzoekwerk, opstellen van een vooraf afgesproken tekst; bv opmaken van  een verslag, een verzoekschrift of een onderlinge overeenkomst, brief - en mailverkeer,.......

  • Individueel gesprek: €65 (1 uur).

  • Begeleiden van kinderen of jongeren bij bv. opstellen ouderschapsplan of omgangsregeling: €60 per sessie (1 uur)  te delen onder de ouders

  • Volgende kosten zitten niet in het uurtarief: deurwaarderskosten, notariskosten, homologatiekosten, expertisekosten,……… 

  • Wanneer een afspraak niet wordt nagekomen, wordt een kost van €6,00 per persoon aangerekend.

  • De cliënten zijn ten aanzien van de bemiddelaar hoofdelijk en de ene bij het gebrek van de andere gehouden tot betaling van zijn kosten en erelonen.

  • Na elke afspraak wordt onmiddelijk afgerekend cash of met Payconiq zodoende blijven de onkosten overzichtelijk, en zijn ze meer verspreid.

Rechtsbijstand mogelijk via Rechtbank aan te vragen of ik maak dit in orde

Dergelijke kosten zijn niet van toepassing in mijn praktijk: 

Opening dossier, boekhouding, sluiten dossier, archivering… : 

Gewone brief: € /stuk

Dactylografie, andere dan briefwisseling: € /bladzijde

E-mail: € /stuk

Fax: € /stuk

Kopie: € /stuk

Kleurenkopie: € /stuk

Verplaatsingskosten: € /km

Uitgaande telefoon: € /5 minuten

Uitgaande gsm: € /5 minuten

Betalingsmogelijkheden:

Cash, Maestro, Visa, V Pay, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, Union Pay, G Pay, Apple Pay, Factuur.

bottom of page