top of page

Individuele (Oplossingsgerichte) Systemische Counselor voor kinderen, jongeren, volwassenen en koppels

Individuele therapie kan je op elk ogenblik starten als je daar nood toe aan hebt. Soms zit je al een hele tijd te twijfelen of je dit zou starten, contact zou opnemen.

Door middel van gesprek zoekt de cliënt samen met de therapeut naar oorzaken van en oplossingen voor problemen, naar inzichten, analyses, verwoording van emoties enzo.

Als buitenstaander heb je een andere kijk op de zaak en kan het stellen van gerichte vragen verheldering teweeg brengen. Een luisterend oor, feedback krijgen en erkenning krijgen werkt erg heilzaam.Onverdeelde aandacht en onvoorwaardelijke acceptatie werkt stimulerend waardoor je je alles bespreekbaar is en wordt.

 • Verstoord zelfbeeld, verminderd (zelf)vertrouwen, faalangst

 • Problemen die voortvloeien uit de vroegere opvoeding en weerslag hebben op uw Zijn, relatie,.....

 • Verlieservaring en rouwverwerking (in de ruimste zin: ook bij beëindigen relatie, echtscheiding, aanvaarding ziekte,..,...)

 • Anders te communiceren

 • Een partner met een verslavingsproblematiek

 • Perfectionisme

 • Stress en spanning

 • Gezond en ongezond gedrag

 • Angsten, fobieën, paniekaanvallen en onrust

 • Laag zelfbeeld/ zelfvertrouwen/negatief zelfbeeld

 • Parentificatie

 • Hechtingsproblemen

 • Zijns vragen, Existentiële vragen 

 • Emotie Regulatie Stoornis

 • Pärtner van een Alcoholverslaafde

 • Daten online

 • Ouderverstoting

 • Kinderverstoting

 • .....................

 

Vragen rond je seksualiteit (sbeleving/identiteit):

 • Problemen met seksueel verlangen: geen, te weinig of veel zin in seks

 • Vaginale droogte

 • Erectieproblemen

 • Problemen met het klaarkomen (orgasme)

 • Pijn bij het vrijen (dyspareunie, vaginisme, vulvodynie)

 • Problemen rond genderdysforie of genderincongruentie

 • Opnieuw een seksleven opbouwen na de zwangerschap, een nieuwe relatie, trauma, ziekte,....

 • Seksuele moeilijkheden na een operatie

 • Seksuele moeilijkheden door een ziekte bij jezelf of bij je partner:

  • kanker

  • dementie

  • MS

  • diabetes

  •  ...

 • Seksuele moeilijkheden bij een beperking

 • Seksualiteit binnen je leven of je relatie, kan dit anders dan hoe ik het nu ervaar

 • Verwarring of vragen rond seksuele geaardheid of genderidentiteit

 • Problemen bij masturbatie

 • Vragen over vruchtbaarheid en voorbehoedsmiddelen

 • ..............

Vragen omtrent je relatie:

 • Tegenstrijdige of botsende behoeften rond:

  • Kinderwens

  • Autonomie

  • Collusie/ differentiatie

  • Zelfontplooiing

  • ........

 • Communicatie problemen:

  • Passief agressieve communicatie​

  • Sub -assertiviteit

  • Geen of slechte communicatie

  • Verbale agressie

  • ......

 • Wantrouwen,wrok door:

  • Bedrog/ontrouw

  • Leugens

  • Disloyaliteit

  • .........

 • Bij twijfel of je nog verder wil met de relatie verder wil kan relatie- en /of relatiebemiddeling kan helpen

 • Andere waarden en normen als partners

 • Verschil in omgang met externe problemen:

  • Het verlies van een kind

  • Echtscheiding

  • Werkloosheid

  • Een kind met gedragsproblemen

  • .......

 • Evenredigheid en wederkerigheid in een relatie hoe zit dat juist

 • Destructieve relatie:

  • Intrafamiliaal geweld: 

   • Iedere vorm van fysiek-,  seksueel-, psychisch- of economisch geweld / misbruik tussen leden van een zelfde familie, ongeacht hun leeftijd, geslacht, gender.

   • Oudermishandeling/ouderverwaarlozing

   • Kindermishandeling/-verwaarlozing

   • .............

 

Werkwijze:

Doordat elk contact/ hulpvraag/ doelstellingen anders verloopt, is het onmogelijk om op voorhand te bepalen hoeveel sessies nodig zijn. Voor sommige mensen zijn een aantal sessies, voldoende, anderen hebben baat met een langdurige begeleiding. In overleg wordt bepaald wat de frequentie van de afspraken zijn en/of die vermeerderd, dan wel verminderd worden.

 

Tarieven:

 • Individueel:

een sessie van 60 min aan  €55

of een pakket: 

     Per 6 sessies aan  €315 (op voorhand te betalen en aan te geven bij aanvang)

    Per 11 sessies aan  € 550​  (op voorhand te betalen en aan te geven bij aanvang)

 In sommige gevallen heeft u recht op een gedeeltelijke terugbetaling. Ik bekijk graag samen met u waar u recht op heeft.

All-in:

 • Evaluatie en feedback opdrachten 

 • Verslagen voor artsen, CLB, werkgevers,....

 • Verslagen voor rechtbank

 • Doorverwijzingen

 • Overleg tussen arts en therapeut indien nodig/ gewenst

 • .........

Bespreekbaar: 

 • Is er een financieel probleem dan zoeken we een oplossing 

 • Ik werk ook samen met OCMW, budgetbegeleiders, schuldbemiddelaars, bewindvoerders, CAW,........

Betalingsmogelijkheden:

Cash, Maestro, Visa, V Pay, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover, Union Pay, G Pay, Apple Pay, Factuur.

Specialisaties: 

Annulatie van afspraken:

Indien je niet aanwezig kan zijn op je afspraak, gelieve dan minimaal 24u van te voren op een werkdag te verwittigen (bij voorkeur via telefoon, voicemail inspreken is ook in orde). Bij laattijdige afmelding (minder dan 24u) wordt een kost aangerekend van 40 euro ter compensatie van de gereserveerde consulttijd. Bij het niet verschijnen op de afspraak (no-show) wordt het volledige bedrag van de betreffende consultatie in rekening gebracht. Paketten worden niet terugbetaald.

Je kan bij Lily terecht of doorverwijzen bij: 

Persoonlijk:

bottom of page