top of page

Erkend Bemiddelaar

Soms loopt het allemaal niet zoals je zou willen, of gehoopt had.

Een echtscheiding, overlijden, plusouderschap, pleegzorg,.......het is allemaal niet evident.

Soms komt dit nog extra onder druk te staan door iets wat je niet in de hand hebt: een gebeurtenis, trauma, of diagnose die heel je leven op je kopt zet. 

Alles komt in een ander perspectief te staan.

 

Afspraken dienen herbekeken te worden, of de opvoedingsmethode en/+ of manier van communiceren dient gewijzigd te worden. Zo kan er terug harmonie, rust geïmplementeerd worden. Iedereen krijgt door de systemische en contextuele kijk een stem en kan zich gezien, gehoord voelen.

Bij een echtscheiding kan ik ondersteuning bieden tijdens een bemiddeling, maar ook aan kinderen zodat ze en stem krijgen in de ouderschapsovereenkomst. En bij de evaluatie van ouderschapsplannen en het verwerken van de echtscheiding op zich.

 

Indien ik betrokken ben als therapeut, zal ik steeds doorverwijzen ben naar een erkende bemiddelaar, advocaat, notaris en enkel als scheidingscoach bijstand verlenen.

U kunt doorverwijzen naar mij of mij consulteren bij:

 • Bemiddeling of vraag tot bemiddeling omtrent een conflict of ouderschapsovereenkomst

 • Opvoedingsproblemen

 • Opvoedingsondersteuning

 • Uithuis plaatsing--> pleegzorg/instelling/internaat/......

 • Bij moeilijkheden tussen ouders onderling bij een breuk en in en rond de communicatie betreffende het kind(eren)

 • Bij moeilijkheden van verwerking bij een uithuisplaatsing

 • Bij  aanvraag of vraag rond herstel tussen kind-ouder contacten  (herstelbemiddeling)

 • Ondersteuning bij de notaris

 • Ondersteuning bij een erkend bemiddelaar

 • Ondersteuning bij de advocaat-bemiddelaar

 • De Familierechtbank

 • De Jeugdrechtbank

 • .....................................

Kosten Bemiddeling

bottom of page